top of page
NESTUSIA.jpg

Fundacja Razem z psem

 
Adres korespondencyjny, dane do przelewu:
ul. Spółdzielcza 20
38-420 Korczyna
NIP: 6842635386
KONTO FUNDACJI:
Bank PKO BP/ o. Krosno Nr: 82 1020 2964 0000 6702 0215 3872
PODKARPACKI OŚRODEK ANIMLOTERAPII
tel.: + 48 501 368 009
PLAC SZKOLENIOWY:
ul. Krośnieńska 19a
38-420 Korczyna
biuro@razemzpsem.pl
edukacja@razemzpsem.pl
4seasons@razemzpsem.pl
  • w-facebook
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym oraz otrzymywanie informacji handlowych w związku z otrzymanym zapytaniem od „Fundacja Razem z Psem" ul. Zręcińska 10e, Krosno
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od "Fundacja Razem z Psem" Zręcińska 10e, Krosno, na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje handlowe wysyłane są nieodpłatnie. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Razem z Psem, NIP 6842635386, KRS 0000424624,

adres e-mail: fundacja@razemzpsem.pl

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa powyżej;

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone przez Fundację będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość (formularz kontaktowy) oraz po upływie okresu wskazanego powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, masz prawo również wycofać zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przekazane dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany.

Dziękujemy za przesłanie!

logo fundacji male.jpg
bottom of page