top of page

Nasze działania :

2023

- Otwarcie wystawy z okazji 10-cio lecia Fundacji Razem z psem w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

- Uczestnictwo w " Kudłatych feriach" w RCKP w Krośnie

- Uczestnictwo w " Psim Pikniku" w Tyrawie Solnej

2022

- Organizacja dogtrekkingu w Jaśliskach – luty 2022

- Udział w „Kudłatych feriach” w RCKP w Krośnie – luty 2022

- Kontynuacja współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Rymanowie – Zdroju, prowadzenie spotkań edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów przebywających na turnusach leczniczych.

- Pomoc dla Ukrainy - zbiórki dla osób cywilnych poszkodowanych w wyniku wybuchu konfliktu, zbiórka dla psów służbowych i przewodników psów w Ośrodku szkolenia psów służbowych Wielkie Mosty pod Lwowem.

- Udział i współpraca z Polskim Związkiem Kynologicznym – Oddział w Krośnie podczas Podkarpackiej wystawy psów rasowych – maj 2022.

 - Uroczyste obchody 10 – lecia Fundacji Razem z psem – wystawa w RCKP w Krośnie – czerwiec 2022.

- Udział w spotkaniu w DPS w Krośnie z okazji Dnia psa – lipiec 2022

2021

- Kontynuacja współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Rymanowie - Zdroju – udział w spotkaniach edukacyjnych i wspierających terapię dzieci i młodzieży – uczestników turnusów leczniczych.
- Udział w spotkaniu i przeprowadzenie zajęć dla uczestników turnusu leczniczego w sanatorium Dedal w Polańczyku – lipiec 2021.
- Organizacja dogtrekkingu w 4SEASONS RAZEM Z PSEM – sierpień 2021.
- Udział w spotkaniu z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie z okazji Dnia zwierząt – październik 2021.
- Współpraca charakterze edukacyjnym ze Szkołą Podstawową nr 14 w Krośnie – przeprowadzenie spotkań dla uczniów – listopad, grudzień
2021.
- Współpraca z Katolicką Szkołą Podstawową w Krośnie – przeprowadzenie spotkań i edukacja dzieci – grudzień 2021
.

 

2020

- organizacja dogtrekkingu 4SEASONS RAZEM Z PSEM

- zajęcia edukacyjne w asyście psów dla młodzieży krośnieńskiego OHP 

- Kudłate Ferie z dziećmi w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krosnie

- kontynuacja zajęć w Szkole Sanatoryjnej w Rymanowie-Zdroju

 

2019

- uczestnictwo w zajęciach Akademii Małego Żaka zorganizowanych przez Uczelnię Państwową w Sanoku

- organizacja wystawy zdjęć Fundacji "Razem z psem" Psy i MY wykonanych na warsztatach słuchaczy Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie

- udział w programie promującym Uzdrowisko Rymanów-Zdrój w programie I Polskiego Radia

- pokaz wyszkolenia psów na wystawie psów rasowych ZKwP Oddział Krosno

- organizacja GRAND PRIX 4SEASONS RAZEM Z PSEM

- udział w zajęciach dla dzieci II międzynarodowej kolonii dla dzieci w Rymanowie Zdroju

- udział w projekcie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod nazwą: Mieszkania Treningowe Szansą na Samodzielność - zajęcia w asyście psów

- rozpoczęcie stałej współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Krośnie - spotkania z psem

- przeprowadzenie egzaminu psów terapeutycznych 22 czerwca 2019

- organizacja imprezy 4SEASONS RAZEM Z PSEM /WIOSNA - RYMAMÓW-ZDRÓJ

- wykłady z prezentacją dla studentów PCUD Rzeszów dotyczące dogo/kynoterapii

- organizacja kursu podnoszącego kwalifikacje kynoterapeutów AAI: AAA, AAE, AAT /maczec-czerwiec/

- organizacja imprezy 4SEASONS RAZEM Z PSEM /ZIMA - JAŚLISKA/

- styńczeń: udział w zajęciach zorganizowanych przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza pod nazwą "Kudłate Ferie"

- 13 stycznia: udział Fundacji w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- 12 stycznia : udział Fundacji w zajęciach z dziećmi w Akademii Młodego Żaka działającej przy PWSZ w Sanoku

- Styczeń : powołanie Podkarpackiego Ośrodka Animaloterapii w Krośnie

 

2018

- prowadzenie szkoleń dla przewodników psów towarzyszących - "Zanim kupisz przyjaźń" - teoria i warsztaty praktyczne

- kontynuacja i zacieśnienie współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju - prowadzenie cyklicznych zajęć z małymi kuracjuszami pozostającymi na leczeniu w Uzdrowisku

- 20 października: organizacja pierwszych zawodów, pierwszej edycji imprezy 4 SEASONS RAZEM Z PSEM /LUTOWISKA - JESIEŃ/

- 28 lipca: organizacja imprezy cyklicznej - IV DOGTREKKING w CZARNORZEKACH

- 4 lipca: udział w obozie szkoleniowo-integracyjnym dla studentów z niepełnosprawnościami w Polańczyku organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku

- wykłady dla słuchaczy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

- 21 kwietnia : udział w I PODKARPACKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POŚWIĘCONEJ LECZENIU UZDROWISKOWEMU DZIECI I MŁODZIEŻY w UZDROWISKO RYMANÓW ZDRÓJ S.A.

Temat prelekcji: "Współpraca FUNDACJI Razem z psem ze Szkołą Sanatoryjną w Rymanowie Zdroju" - M.Galak

- styczeń: udział w zajęciach zorganizowanych przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza pod nazwą "Kudłate Ferie"

 

2017

- 27. 02.- 04.03 - "Zanim kupisz przyjaźń" Szkolenie teoretyczne i warsztaty dla właścicieli psów.

- Odwiedziny w Domu pomocy Społecznej w Krośnie /Beri i Basia/.

- Odwiedziny w Hospicjum w Krośnie /Tigra z Agnieszką, Nesti z Danielą i Magda/.

- 29.07. Organizacja III Dogtrekkingu w Czarnorzekach.

- 30.07. Pokazy wyszkolenia psów w ramach Jarmarku Korczyńskiego.

- 02.08. Spotkanie z dziećmi szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju.

Nawiązanie ścisłej współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

- 23.08.Zorganizowanie pomocy dla zwierząt które ucierpiały w nawałnicach na północy Polski /Sosina/. Fundacja zakupiła i przekazała 80 kg karmy.

- 30.08. Zajęcia z dziećmi sanatoryjnymi w Rymanowie Zdroju.

- 14.10. Zorganizowanie wraz z gminą Korczyna akcji "Sprzątamy Czarnorzeki'' w ramach, której zebrano 30 worów nieczystości pozostawionych w lasach rezerwatu krajobrazowego "Prządki".

2016

- Uczestnictwo naszych wolontariuszy w seminarium z Jirim Scućką organizowanym przez Mega-Team z Rzeszowa. tematem była socjalizacja szczeniąt.

- Organizacja szkolenia "Zanim kupisz przyjaźń". Zajęcia teoretyczne i praktyczne dedykowane wszystkim miłośnikom psów.

- Uczestnictwo naszych wolontariuszy w seminarium organizowanym przez Centrum Edukacji Kynologicznej "Psia Wahta" na temat "Psy agresywne, psy niebezpieczne" Prowadzący Jim Crosby z USA

Organizacja warsztatów Obedience z Kamilą Buryn, reprezentantką Polski na MŚ Obedience.

- Spotkanie z maszerem Jakubem Słowikiem, który opowiadał o swojej pasji i pracy z psami na dalekiej Północy.

- Organizacja  wspólnie z Gminą Korczyna II Dogtrekkingu w Czarnorzekach

- Organizacja pokazów wyszkolenia psów na imprezie masowej Jarmark Korczyński

- Uczestnictwo naszych wolontariuszy w seminarium dr.Marty Gacsi z Uniwersytetu w Budapeszcie, dotyczącym zachowań agresywnych u psów.

- "Psie przedszkole" - zajęcia dla szczeniąt w wieku 2-6 miesięcy

- Zajęcia dla dzieci klasy 0 w szkole podstawowej w Korczynie

- Udział w imprezie masowej "Dni Krosna"

- Udział w zajęciach dla dzieci w ramach akcji "Kudłate ferie"

 

2015

 

Zajęcia teoretyczne dla przewodników psów terapeutycznych będą obejmowały następujące tematy: 
- pochodzenie, rasy, narządy zmysłów psa
- rozwój, socjalizacja - wpływ środowiska na osobowość psa
- zachowania psów, komunikacja
- zachowania nietypowe, strategie radzenia 
- pies użytkowy /wybór psa, testy kompetencji, metody szkolenia, certyfikacja, prawo/

Udział w imprezie zimowej dla dzieci Kudłate Ferie organizowanej przez RCKP

Organizacja I Dogtrekkingu w Czarnorzekach

Udział w imprezie plenerowej "Jarmark korczyński"

Nanawiązanie współpracy z Gminą Korczyna

2014

 

- spotkanie z dziećmi w przedszkolu Stokrotka w Krośnie i uczniami klas 1-3 w szkole w Żarnowcu

 

- udział w licznych piknikach, imprezach lokalnych i akcjach dla dzieci:

Dni Krosna, Karpackie Klimaty, Kudłate Ferie, Wakacyjna Przygoda

 

 - udział w piknikach warsztatów Terapii Zajęciowej na Podkarpaciu

2013

 

Himalaje na 4 łapach WATAHA w podróży - spotkanie z podróżnikami  

Agą i Przemkiem Bucharowskimi i ich wilczakiem Diuną

którzy opowiadali o swojej podróży do Indii z psem.

Zajęcia z dziećmi w szkole nr 15

Zajęcia z dziećmi w ramach grupy Umiałki działającej przy

Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,

Zajęcia w ramach pracowni plastycznej działającej przy

Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,

Cykl szkoleń z zakresu kynologii dla wolontariuszy Fundacji obejmujący zagadnienia:

 

1. To ja pies - wiadomości ogólne o psach.
2. Zachowania psów z punktu widzenia etologii.
3. Rozwój psa - wpływ środowiska na zachowanie psów.
4. Biologiczne podstawy zachowań psów - uczenie się psów.
5. Komunikacja psów.
6. Podstawy wiedzy weterynaryjnej dla przewodników psów.
7. Psy użytkowe - wybór rasy, szkolenie, opieka.

8. Etyczne i prawne aspekty posiadania psa

 

2012

 

 -  kurs Asystenta Kynoterapii

 

Przy współudziale Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego i Miasta Krosna

przeszkoliliśmy 25 osób, które chciały zapoznać się z  możliwościami jakie daje

zawód kynoterapeuty. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie otrzymały legitymacje

Asystent Kynoterapii.

 

Spotkania z panią Zofią Mrzewińską, kynologiem, szkoleniowcem

i autorką książek o szkoleniu psów.

 

Seminarium z dr inż. Małgorzatą Goleman na temat: 

Rasy psów: udomowienie, pierwotna użytkowość i jej wpływ na zachowanie.

 

 

logo fundacji male.jpg
bottom of page